Literárněvědná společnost, pobočka Olomouc

Literárněvědná společnost se zaměřuje na přednáškovou činnost, v jejímž rámci vystupují odborníci - bohemisté nejen z České republiky, ale i ze zahraničí (pobočka v Olomouci hostila badatele z Německa, Polska, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Francie a dalších zemí).

V průběhu celé své existence společnost vždy usilovala o představení co nejširšího spektra literárněvědných a literárněhistorických problémů. K přednáškám byli zváni jak renomovaní vědci s rozsáhlými zkušenostmi z oboru, tak mladí badatelé, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky své práce před širším publikem.

Olomoucká pobočka Literárněvědné společnosti byla založena na konci roku 1969. Po listopadu 1989 se jejím předsedou stal prof. PhDr. Jiří Skalička, jednatelkou byla doc. PhDr. Alena Štěrbová, kterou roku 1991 vystřídala ve funkci prof. PhDr. Marie Sobotková. V letech 1996 - 2006 vykonával funkci předsedy pobočky prof. PhDr. Eduard Petrů, po němž na základě volby převzal tento post prof. PhDr. Lubomír Machala, jenž zde působí dosud . Místopředsedou pobočky byl zvolen doc. Mgr. Erik Gilk, tajemnicí je dr. Jana Kolářová.

 

 

Přednáška LVS

 

MARTIN JIROUŠEK

(Mladá fronta Dnes)

Černý alias krvavý román vs. Vítězslav Nezval, Josef Váchal a Ladislav Klíma


středa 23. 2. 2016 v 15.00

učebna 3.22 (katedra sociologie), třída Svobody 26

Seznam přednášek LVS Olomouc v letech 2010 - 2014

2015

Alexander Kratochvil: Český komiks Alois Nebel jako populární médium kultury vzpomínání

Radim Kopáč: Současná česká literatura v překladech

Blanka Kostřicová, Josef Jařab:Vzpomínkový večer na Jana Balabána

Bohumil Fořt: Realistický narativ v labyrintu funkcí

Richard Změlík: Kvantifikace a korpusy v literární vědě (možnosti a limity)

2014

Jakub Chrobák: Tělo a tělesnost v díle Bohumila Hrabala

Jakub Češka: Konstanty a přeryvy v poetice Milana Kundery

2013

Petr Hrtánek: Hypertextový rozměr současných literárních apokryfů

Lenka Jungmannová: „Nová vlna“ současné české dramatiky

Alena Fialová: Próza poslední dekády

Petr Hruška: Obrys poezie v první dekádě nového tisíciletí

2012

Michaela Soleiman pour Hashemi: Jan Amos Komenský méně známý

Martin C. Putna: Literární historie jako apologetický nástroj – verze katolická

Aleš Haman: O stylu a čtenáři

Pavel Janoušek: Kánon jako součást literárněvědného „jazyka“

Radek Malý: Poezie německého expresionismu a problematika jejího překladu

2011

Jana Kolářová: K některým aspektům renesančního manýrismu v předbělohorských moralitách

Xavier Galmiche: Nové abdérství v Čechách. Česká předbřeznová satira ve (středo)evropském kontextu

Miloš Sládek: Děti a rodiče v pobělohorských kázáních

Karel Piorecký: Česká literatura a nová média. Avantgarda versus postmoderna

Miroslav Balaštík: Fenomén Viewegh

Jiří Koten: Zobrazování vědomí v narativní literatuře

2010

Richard Změlík: Krajina v Čepově Polní trávě (strukturálně sémiotická sonda)

Igor Fic: Eros v poezii vybraných básníků 2. poloviny 20. století (Jiří Kuběna, Zeno Kaprál, Jiří Veselský)

Zbyněk Fišer: Strategie funkcionalistického překládání

Joanna Czaplińska: Je všechno jako Švejk? Recepce české literatury v Polsku

Petr Hruška: Karel Šiktanc – příběh básnické řeči

Jan Wiendl: Okamžik a věčnost. Poznámky k tématu umění a náboženství v díle F. X. Šaldy

Blanka Kostřicová: Jan Balabán – od sestupu k naději

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 15. 2. 16, vytvořeno: 8. 1. 13,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: