Paleoslovenistická exkurze

Hosté přednášející v rámci grantového projektu Moderní mluvnice češtiny

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FF UK)
prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. (FF UK)
doc. PhDr. Lída Veselovská, M.A, Dr. (KAA FF UP)
doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc. (PedF UK)

Z cyklu autorských čtení Ex libris

Antonín Bajaja
Tereza Boučková
Viola Fischerová
Ivan Klíma
Pavel Kohout
Arnošt Lustig
Jan Novák
Kateřina Tučková

Setkání českých paleoslovenistů na FF UP

prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc.
prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.
PhDr. Václav Konzal
doc. PhDr. Helena Bauerová

Z literární vědy

prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc.
prof. PhDr. Lubomír Doležel, CSc.
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D.
Juergen Boos (ředitel Frankfurtského knižního veletrhu)
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuempty_pageEN
Aktualizováno: 6. 2. 13, vytvořeno: 12. 1. 13,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: