Mám bakalářský titul, ale nestudoval jsem češtinu. Mohu se hlásit do navazujícího magisterského studia české filologie?

Ano, můžete. Je však nutné při přijímacím pohovoru předložit dodatek k diplomu (diploma supplement), popřípadě jiný ověřený seznam předmětů a atestací absolvovaných v bakalářském studiu. Veškeré informace o podmínkách přijímacího řízení jsou k dispozici na adrese:

www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-obory/obor/ceska-filologie-3/

Jaké jsou podmínky přijetí do bakalářského studia? Je nutné absolvovat zkoušku z oboru a probíhá nějaký ústní pohovor?

Přijímací řízení do bakalářského studia všech oborů české filologie se realizuje pouze prostřednictvím testu studijních předpokladů (TSP). Zkoušky z oboru ani ústní pohovory neprobíhají. Jestliže se uchazeč v rámci Filozofické fakulty UP hlásí na více oborů, TSP stačí napsat pouze jednou; případné další podmínky už si pak stanovují jednotlivé katedry. Ukázky TSP naleznete na adrese:

www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/testy-prijimaciho-rizeni/

 

Časté dotazy studentů katedry

Nahoru

Všelijaké problémy, na které můžete na KBH narazit

Nahoru

Úspěšně jsem absolvoval obhajobu diplomové práce, ale ve STAGu nemám dosud zapsán žádný výsledek. Totéž se týká i spolužáků, kteří obhajovali společně se mnou.

Předměty BCDP a MADP slouží pouze k zápisu na termín, výsledky obhajob se do nich nezapisují. Hodnocení si lze vyhledat přes Portál - Kvalifikační práce, kde jsou zveřejňovány i posudky a protokol o průběhu obhajoby. Předmět BCDP / MADP se proto zobrazuje studentovi jako neukončený. Je to pouze technický problém, který nemá žádný dopad na absolutorium studenta, a jeho řešení bylo předáno do rukou programátorů STAGu.

STAG mi hlásí, že nemám splněný kreditní limit pro povinně volitelné (B) předměty. Absolvovala jsem přitom dostatečné množství B předmětů na to, abych kreditní limit splnila. Zároveň se mi některé předměty absolvované jako B přesunuly mimo studijní plán. Co se s tím dá dělat?

Tento problém se objevuje velmi často u předmětů, které byly v minulosti nabízeny jako B, ale v letošním akademickém roce se neotevírají (popř. se otevírají pod jiným kódem). STAG je tedy aktuálně "nezná", automaticky je zařazuje mimo studijní plán a kredity za ně odečítá z kreditů získaných v kategorii B. Studentům doporučuji vygenerovat si "Zápisový list A" z předchozího roku (let), kde by měly být všechny předměty zobrazeny v těch kategoriích, v nichž byly absolvovány. Zápisové listy jsou směrodatné i pro studijní referentky při kontrole studia na konci akademického roku. V případě jakýchkoli nejasností a problémů tohoto rázu se studenti mohou obracet na tajemnici katedry dr. Zemanovou, která jim poskytne konzultaci a případně provede individuální kontrolu studijních výsledků předtím, než odevzdají zápisové listy na studijní oddělení.

 

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 15. 1. 14, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: